/Files/images/medichna_stornka/IMG_20180924_155219.jpg/Files/images/medichna_stornka/IMG_20180924_155202(1).jpg

МЕДИЧНА СЛУЖБА У ШКОЛІ

Функції

Головними напрямками діяльності медсестри ЗНЗ є :

- Здійснення заходів з охорони здоров'я учнів та працівників закладу освіти.

- Дотримання санітарно-гігієнічних вимог у закладі освіти.

- Організація санітарно-просвітницької роботи та участь у ній.

- Здійснення нагляду за якістю харчування учнів та санітарно-гігієнічним станом їдальні.

- Проведення просвітницької роботи щодо здорового способу життя, дотриманням санітарно-гігієнічних норм особистого життя та праці.

Посадові обов'язки

Медсестра школи зобов'язана :

- Надавати долікарську медичну допомогу дітям .

- Здійснювати контроль за:

Якістю та організацією харчування учнів

Санітарно-гігієнічним станом класів, виробничих майстерень, місць загального користування,

освітленням, тепловим режимом, розташуванням парт, провітрюванням.

Проведенням уроків фізичного виховання (навантаження, розподіл учнів на групи).

Проведенням позаурочних занять в групах продовженого дня.

Своєчасним проходженням персоналом школи обов'язкових медичних оглядів.

Вести затверджену Міністерством охорони здоров’я медичну документацію.

Організовувати та проводити просвітницьку роботу щодо здорового способу життя, планування сім'ї

тощо, залучаючи до цієї роботи педколектив , актив з числа батьків та дітей.

Вести облік медичного інвентарю, лікарських засобів, слідкувати за своєчасним їх поповненням.

Супроводжувати дітей, у необхідних випадках, у медичний заклад.

Виконувати правила внутрішнього розпорядку, дотримуватися принципів медичної етики, зберігати медичну таємницю.

Нормативні документи, що регламентують роботу медичної служби ЗЗСО

Закони України:
-"Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
-"Про захист населення від інфекційних хвороб";
-"Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз"
-"Про охорону дитинства"
-"Про питну воду"

САНІТАРНИЙ РЕГЛАМЕНТ для закладів загальної середньої освіти
Кiлькiсть переглядiв: 593