Методична тема школи:

«Розвиток творчої ініціативи вчителів та учнів на основі інноваційних підходів до освітнього процесу»

Тема виховної роботи школи:

«Виховання активної громадянської позиції, формування правової компетентності шляхом вдосконалення системи виховання»

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ У 2022/2023 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

•реалізація районної програми інформатизації освітнього процесу з метою впровадження в управлінський та освітній процес нових інформаційних технологій, які будуть сприяти оптимізації роботи за усіма напрямами;

•здійснення заходів щодо повного охоплення дітей шкільного віку навчанням;

•впровадження нових форм роботи з метою підвищення результативності реалізації районної програми „Обдарована молодь”;

•зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти;

•забезпечення інтеграції методичних зусиль управлінської ланки і педагогічних працівників щодо впровадження активних, інтерактивних методів і форм в організації освітнього процесу;

•удосконалення системи наступності в навчанні та вихованні дітей та підлітків;

•психологічне забезпечення переорієнтації процесу навчання на розвиток особистості школяра та розвиток навчальних досягнень учнів на рівні вимог освітніх стандартів;

•покращення роботи щодо правового виховання учнівської молоді.

Кiлькiсть переглядiв: 1893